Archive for the ‘arbejde’ Category

Danskere vil være deres egen chef

onsdag, juli 23rd, 2014

Mange danskere går deres egen vej og starter deres egen virksomhed. Der er sket et sandt boom inden for antallet af nystartede virksomheder i 2014.

dr.dk skriver, at der bliver stiftet 500 nye virksomheder om ugen i Danmark og det er langt flere end de foregående år. Vi skal helt tilbage til før finanskrisen for at finde et ligeså højt tal. Læs artiklen her: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/07/14/082445.htm

Det er i særdeleshed den nye selskabsform IVS, der løfter antallet af nystartede virksomheder. Det har været muligt at starte et IVS siden årskiftet. IVS står for iværksætterselskab og er egentlig et slags anpartsselskab. En stor fordel ved et IVS er, at alle har mulighed for at stifte det. Det koster nemlig kun én krone at starte, mens et anpartsselskab koster 50.000 kroner i indskudt kapital.

Det er faktisk en stor fordel, fordi der gælder de samme regler for et IVS som for et anpartsselskab. Det vil sige, at du kun hæfter for den mængde kapital du har skudt ind i virksomheden – og altså, ikke for virksomhedens forpligtelser. Det er dog stadig klart at et regnskabsprogram er en stor hjælp til at bevare overblikket.

Da IVS’et er en slags anpartsselskab, så gælder der selvfølgelig nogle specifikke regler. Du skal som minimum spare 25 procent af overskudet op årligt indtil du har sparet 50.000 kroner op. Derefter vil IVS’et overgå til at være et anpartsselskab i stedet. Først herefter må du trække noget af virksomhedens overskud ud. (Læs mere om IVS her)

Social dumping

onsdag, januar 15th, 2014

Social dumping handler om forhold hvor udenlandsk arbejdskraft ansættes uden de samme vilkår der er aftalt på arbejdsmarkedet. Det foregår oftest i byggebranchen, hvor mange udlændige der leder efter job i Danmark ansættes til en langt lavere løn end den der er aftalt mellem branchen og fagforeninger.

Udenlandske og danske virksomheder synder

Selvom regeringen arbejder på en forbedring af vilkårene for den udenlandske arbejde, så er der rigtig mange både udenlandske og danske virksomheder der ikke overholder regler omkring skat og sikkerhed. Regeringen har nemlig med finansloven i 2012 lagt fokus på problemet og det samme har flere danske fagforeninger. Det virker dog som et hårdt og sejt træk, der skal til for at overvinde den sociale dumping.

Hvordan forhindres social dumping?

Der er flere institutioner og myndigheder involveret i kampen imod social dumping. Blandt andre er Arbejdstilsynet, politiet og SKAT en del af indsatsen. Det er vigtigt at sikre arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet og derfor er det et vigtigt tiltag.

Et af de tiltag der bliver taget er, at Arbejdstilsynet, politiet og SKAT vil foretaget en række uvarslede tjek af arbejdspladser rundt om i Danmark. Gennem dette tiltag håber de tre myndigheder på at kunne udvikle samarbejdet på kryds og tværs og derved forhåbentlig minimere den sociale dumping.